Gårdsbesøk

Vi har gårdsbesøk for enkeltpersoner eller grupper, tilrettelagt etter behov, ønsker og årstid.

Åpen gård

Når annonsert.

Aktiv gårdsdag for barn

Barn som har interesse av gård og dyr kan komme på dagsbesøk etter avtale, og delta i det som skjer. Matpakke og drikkeflaske medbringes, gjerne støvler, og bruksklær etter vær. Pris kr 300 per barn (søskenmoderasjon). Tilbudet gjelder stort sett alle tider av året, unntatt når mest travel onnetid vår og høst. Mange benytter seg av dette når foreldrene skal på jobb men skole/SFO er stengt.

Gårdsbesøk

Skoler, barnehager, SFO og andre grupper er velkommen til en guidet tur rundt på gården for å se på dyr, vekster eller annet. Temaet tilpasses årstid og interesse, og spenner fra kretsløp, landbruk, matproduksjon, økologisk dyrking og restaurering til ordforråd/språkkunnskap (hva heter hunnen, hannen og ungene), sanger om dyr osv. Tilrettelagt etter alder på barna. Ponniridning kan inkluderes om ønskelig. Det spises medbrakt lunsj (grilling er mulig), og etter det egenaktivitet. Pris kr50 per barn, minimum kr700.
Vi har hatt grupper på opptil 90 små og store på besøk. Miljøagentene (barnas miljøvernorganisasjon) fra Trondheim kommer for eksempel på besøk en søndag i april hvert år for å se på lam og andre nyfødte dyr.

Bursdager

Det er mulig å ha bursdagsfeiring på gården (se også under ridning), for eksempel lagt opp som gårdsbesøk med litt ridning, eller med ridning som hovedaktivitet. Eventuell mat medbringes. Mulighet for å spise innendørs.

Alternativ skoledag

For eksempel har Nidelven Skole i Trondheim en fast avtale om skoledag her en dag i uken for noen elever i følge med lærer. Varierende praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til gården ut fra elevenes interesser. Vekt på mestring, praktiske og teoretiske ferdigheter i et inspirerende og inkluderende miljø.

Rehabilitering/miljøtrening, inn på tunet

Vi tar gjerne imot mennesker med spesielle behov på dagbesøk med tilrettelagt opplegg basert på gårdslivet.

Dugnad/frivillige

Mange drømmer om å høre til en gård. Gårdsdrift og livet på en gård er en del av vår felles nære fortid. På lørdager kan man blant annet melde seg på til å delta i gårdsarbeidet eller organisert dugnad på et eller annet prosjekt. Ta kontakt om dette er av interesse!