Restaurering


Kulturlandskapet

Gården har et vakkert kulturlandskap med gårdsveier, flat dyrka mark, bakker til beite, og en dal som bekken Bortna renner gjennom. På kanten av det største jordet står det et majestetisk gammelt eiketre som på folkemunne sies å være 5-600 år gammelt. Det er også flere hundre år gamle almetrær i hagen, og ellers på gården ask, rogn, bjørk, older, furu, gran og lerketrær. En runde for å se på dyre- eller fugleliv er også vel verdt det. Rådyrene har trekk over gården, og en spove hekker i åkeren hvert år.

Noen av beitene har grodd igjen etter at gården sluttet med kyr på 1950-tallet, men vi driver og rydder olderkratt og tar dem tilbake i bruk.

Det er flere gamle, små uthus som hører gården til, med særegen funksjon – en smie, et sommerfjøs, og en seter i Flåmarka. De små uthusene er dessverre ikke i god stand etter mange år uten bruk og restaurering, men forhåpentlig kan de settes i stand.

Tunet

Tunet er befart og beskrevet av fylkesantikvar ved Sør-Trøndelag Fylkeskommune og er vurdert som bevaringsverdig. Det ligger synlig fra nordgående E6, i et område definert av Fylkesmannens Miljøvernavdeling som et verdifullt kulturlandskap.

Restaurering

Bygningene er under restaurering. I 2008 fikk vi tilsagn om støtte fra Norsk Kulturminnefond til restaurering av taket på Drengestua på tunet (se fotogalleri). Arbeidet ble gjort vinteren 2009/2010. I 2010 fikk vi tilsagn om støtte igjen fra Norsk Kulturminnefond til utvendig restaurering av stabburet.

Med gamle bygninger er det viktig å spille på lag med dem, både ved å bruke teknikker og materialer som harmonerer med det gamle, ved å skifte ut minst mulig og ved å bevare detaljer. Det er mye godt der særpreget og historien ligger. Det bør selvsagt settes i god stand og være funksjonelle løsninger bygningsteknisk, slik at det gir god holdbarhet. Dette er en omfattende oppgave om man har store og mange bygninger, men er veldig viktig og givende.